Klik en luister!
×

Opmerking

Google Geocoding API error: The request was denied.

Afasiecentrum Zuid Limburg, locatie Kerkrade

SGL Activiteitencentrum Kerkrade
Caspar Sprokelstraat 4
6461 EA Kerkrade

Afasiecentrum Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband tussen de Stichting Afasie Zuid-Limburg Woord voor Woord en SGL. U vindt het afasiecentrum op 3 locaties:

  • Kerkrade
  • Elsloo
  • Maastricht

Afasiecentrum Zuid-Limburg biedt gespecialiseerde begeleiding aan mensen met afasie en hun naasten. Voor veel mensen met afasie is het lastig om, na een behandelperiode met intensieve logopedie, het vroegere leven weer op te pakken. Het onderhouden van sociale contacten en het opnieuw oppakken van werk, vroegere hobby's of de rol in het gezin is lang niet altijd vanzelfsprekend. Het gevaar bestaat dat deze mensen hierdoor in een sociaal isolement terecht komen.

In het afasiecentrum leren mensen met afasie om beter te communiceren en actiever, zelfstandiger deel te nemen aan het sociaal en maatschappelijk leven. Denk daarbij aan gespreksgroepen, activiteiten om vaardigheden te trainen (zoals computer, koken, enzovoorts), maar ook therapie/behandeling, zoals logopedie.

Het afasiecentrum richt zich niet alleen op mensen met afasie zelf, maar ook op hun partners/mantelzorgers, omdat gebleken is dat zij behoefte hebben aan lotgenotencontact.

De cliënten van het afasiecentrum bepalen zelf aan welke doelen ze willen werken. Het activiteitenaanbod wordt zo veel mogelijk aangepast aan de hulpvraag van de cliënt. Binnen het centrum wordt voornamelijk in groepsverband gewerkt aan het bereiken van de gestelde doelen. De ervaring leert dat cliënten veel voordeel hebben van het contact met ervaringsdeskundigen. Ten slotte kan iedereen die met afasie te maken heeft bij het afasiecentrum terecht voor informatie over afasie.

SGL heeft tevens een uitgebreid activiteitenprogramma dat prima aansluit op de activiteiten van het afasiecentrum. De combinatie van oefenen in het afasiecentrum en aanvullende educatieve, sportieve, creatieve en culturele activiteiten is van toegevoegde waarde voor mensen met afasie.

De activiteiten worden ondersteund door een afasietherapeut, activiteitenbegeleiders en geschoolde vrijwilligers. Voor aanvullende begeleiding kan het afasiecentrum gebruik maken van de expertise van de revalidatieartsenpraktijk van SGL.

Klik en luister!