Klik en luister!

Afasie: diagnostiek en therapie

P. Links, Uitgever Bohn Stafleu Van Loghum, 1996

Afasiologie is een relatief jonge wetenschap die zich momenteel in snel tempo ontwikkelt. Er komen veel therapieprogramma's en tests op de markt en de effecten hiervan worden besproken in de internationale literatuur.

Steeds meer tijdschriften en boeken besteden aandacht aan de taaltherapeutische kant van de behandeling van afasie. Het is voor de praktizerende afasietherapeut nauwelijks mogelijk om al deze literatuur bij te houden.

In dit boek wordt een overzicht gegeven van stoornissen in de taalverwerking die kunnen optreden na hersenletsel. Er wordt aangegeven hoe men dergelijke stoornissen kan diagnostiseren en behandelen. Ter illustratie worden internationaal gepubliceerde casestudies op het gebied van afasietherapie besproken.

Het boek is bedoeld voor logopodisten, klinisch linguïsten en neuropsychologen.

Aantal pag.

Paperback, 127 pag.

Prijs

33.95
Klik en luister!