Klik en luister!

Afasie (z)onder woorden

Erik Robert & Peter Mariën, Uitgever Garant, 2012

Diagnostische en therapeutische ontwikkelingen.

Jaarlijks worden in België en Nederland samen meer dan 20.000 personen getroffen door afasie als gevolg van een beroerte. Afasie houdt doorgaans niet alleen ernstige communicatieve beperkingen in, ook de consequenties van deze aandoening op sociaal, relationeel en affectief vlak zijn vaak zeer ingrijpend.

De sterke toename van het absoluut aantal gevallen van afasie door de vergrijzing van de bevolking heeft er de afgelopen jaren mee toe bijgedragen dat het wetenschappelijke onderzoek naar de behandeling van afasiesyndromen wereldwijd sterk is toegenomen.

Dit boek stelt een actuele stand van zaken voor het Nederlandse taalgebied beschikbaar. 14 bijdragen van vooraanstaande Belgische en Nederlandse auteurs bespreken deskundig de recentste ontwikkelingen op het vlak van afasiediagnostiek en afasietherapie. Naast bijdragen over de genese en historische evolutie van afasiologische en taaltherapeutische stromingen, biedt het boek een kritisch overzicht van recente ontwikkelingen binnen de afasiediagnostiek en de afasietherapie.

Het belang van methodologisch verantwoord onderzoek naar de doeltreffendheid van de afasietherapie, de noodzaak tot multidisciplinaire samenwerking in diagnostiek en behandeling en praktische informatie over nieuwe behandelingsvormen worden in het boek uitvoerig toegelicht. Niet alleen voor studenten in de neurologische spraaken taalstoornissen maar ook voor professionele therapieverstrekkers, diagnostici en neurowetenschappers brengt het boek de meest relevante ontwikkelingen binnen de afasiologie onder woorden.

Over de auteur(s):

Erik Robert is diensthoofd logopedie afasiologie in het AZ Maria Middelares in Gent. Hij is binnen de dienst neurochirurgie van het AZ Sint Lucas in Gent verantwoordelijke voor het project awake neurochirurgie. Ook is hij coördinator van de postgraduaatsopleiding Neurologische Taal- en Spraakstoornissen van de Artevelde Hogeschool Gent.

Prof. dr. Peter Mariëuml;n is klinisch neurolinguist binnen de dienst neurologie van ZNA AZ Middelheim in Antwerpen. Hij doceert neurolinguistiek en psycholinguistiek aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Brussel en de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Gent.

Aantal pag.

329

Prijs

29,90
Klik en luister!