Klik en luister!

Lexicaal-semantische stoornissen - Therapiemateriaal (eBoek)

Uitgever K2

De in "Lexicaal-semantische stoornissen" samengestelde materialen zijn ontwikkeld op basis van nieuwe theorieën over de verwerking van semantische relaties op woordniveau en beslaan het hele bereik van semantische stoornissen bij afasie. 

De hoofdstukken uit het programma betreffen die aspecten van lexicaal-semantische verwerking die vaak samenhangen met semantische parafasieën: 
- Hyperoniem/hyponiem
- Cohyponymie
- Deel/geheel
- Betekenis-nabijheid
- Concept
- Associatieve relaties
- Predicatieve relaties
- Objectrelaties
- Instrumentele relaties
- Kwalitatieve relaties
- Vraag/antwoord
- Idiomatische uitdrukkingen. 
De oefeningen laten zich in receptieve, productieve en gecombineerde bewerkingscategorieën verdelen.

De eBoeken “Lexicaal-semantische stoornissen” en “Visueel-semantische stoornissen” zijn door Daniela Busscher-Weber en Jan Oskamp voor Nederland bewerkt. Beiden werken als logopedist op het Revalidatiecentrum Het Roessingh te Enschede, waar zij zich bezighouden met het onderzoek en de behandeling van afasiepatiënten.

Aantal pag.

250 oefenbladen

Prijs

49,80
Klik en luister!