Klik en luister!

Status afasietherapie. Gevalsbeschrijvingen uit de klinische praktijk

Sandra Wielaert & Philine Berns (redactie), Uitgever Pearson Assessment and Information, 2014

Dit boek bevat unieke beschrijvingen van afasietherapie in de vorm van casuïstiek, geschreven door logopedisten die werkzaam zijn in de klinische praktijk. De nadruk ligt op het wat en waarom van de keuzes die de logopedist maakt in de behandeling van de cliënt met afasie. De gevalsbeschrijvingen zijn verdeeld over drie aandachtsgebieden: stoornisgerichte taalbehandeling, compensatiestrategieën en instructie van de omgeving.

Het boek nodigt uit tot kritische reflectie ten aanzien van het eigen handelen door logopedisten en is uitstekend materiaal voor het onderwijs. Status afasietherapie is een uitgave onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging van Afasietherapeuten (NVAT).

Sandra Wielaert is logopedist/afasietherapeut bij de Stichting Afasie Rotterdam.

Philine Berns is logopedist/afasietherapeut en doceert aan de Hogeschool Rotterdam. Beiden zijn verbonden aan de opleiding Neurologische Taal- en Spraakstoornissen.

Aantal pag.

301 pag.

Prijs

€ 38,95
Klik en luister!