Klik en luister!

Kiezen en Klikken

Links zie je een veld met 9 letters. Rechts een foto.

Klik op de letters om het juiste woord te maken bij de foto.

Je mag 5 keer kiezen.

 

Klik en luister!