Klik en luister!

Luisteren & Lezen: Voorzetsels

Oefenen met voorzetsels. 

Een foto, en een zin met een 'gat'.

Taak:

  • Kijk naar de foto.
  • Lees de zin.
  • Sleep het juiste voorzetsel naar het 'gat' in de zin.
  • Klik op de luidspreker om de zin te horen.
  • Klik op 'Check' om te controleren.

NB: de zinnen worden voorgelezen door een computerstem.  

6 februari 2014: De computerstem is vervangen door een stem met een betere intonatie. 

Klik en luister!