Klik en luister!

CVA-vereniging "Samen Verder"

De Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder komt op voor de belangen van mensen die zelf een CVA (beroerte) hebben gehad of die iemand in de naaste omgeving hebben die door een CVA is getroffen.

De CVA-vereniging steunt mensen om zo goed mogelijk met de gevolgen van een beroerte verder te leven.

De CVA-vereniging:

  • bevordert lotgenotencontact
  • organiseert evenementen en activiteiten
  • heeft een werkgroep jongeren
  • zorgt voor informatie over werk en re-integratie na een CVA
  • biedt een CVA-forum om met elkaar in gesprek te gaan.

Zie verder de website. 

Klik en luister!