Klik en luister!

Oefenen.nl

Uitgever ETV.nl

Op www.oefenen.nl vind je heel veel oefenmateriaal voor mensen met een lage opleiding of leesproblemen.

Veel oefeningen zijn ook geschikt voor personen met afasie.

Er zijn oefeningen met taal, rekenen, omgaan met geld, internet. Er zijn ook informatieve programma's, deels met video.

De programma's zijn ontwikkeld door Stichting Expertisecentrum ETV.nl.  ETV.nl realiseert educatieve en multimediale oefen- en instructieprogramma’s voor laagopgeleiden en laaggeletterden: "Met de series en oefenprogramma’s kan de doelgroep zelfstandig of begeleid oefenen met basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden. De materialen stimuleren en activeren de gebruikers om vaardigheden te verbeteren waardoor leerambities en zelfvertrouwen vergroten." Zie verder de website van ETV.nl, www.etv.nl 

Voor persoonlijk gebruik is het materiaal gratis. Je moet je registreren, gegevens worden dan opgeslagen op de website. 

Prijs

gratis
Klik en luister!