Klik en luister!

Vereniging Cerebraal

Vereniging Cerebraal zet zich in op het gebied van lotgenotencontact, voorlichting, belangenbehartiging en wetenschappelijk onderzoek. Leden kunnen gebruik maken van de collectieve verzekering die Vereniging Cerebraal met Agis heeft afgesloten. Ze krijgen zesmaal per jaar het verenigingsblad CerebraalNieuws toegestuurd.

Op vele plaatsen in het land verzorgt Cerebraal lotgenoten bijeenkomsten. 

Vereniging Cerebraal neemt deel aan diverse adviescolleges. Hier behartigt het de belangen van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Vereniging Cerebraal praat mee over problemen van niet-aangeboren hersenletsel in de zorg.

Klik en luister!